Saltofte Larsen Samlingen:
  Fondens primære formål er at bevare Saltofte Larsens
  permanente udstilling, således at den er tilgængelig for
  publikum og beskyttet mod forfald.
  Udstillingen står i de uopvarmede længer på Kunstnergaarden.
  Tagkonstruktionen er i en dårlig forfatning og tagpladerne er
  så gamle, at det er tvingende nødvendigt, at der sker en
  udskiftning af taget inden for en kortere årrække.

  Der udføres p.t. kun den absolut nødvendige vedligeholdelse af
  udstillingslokalerne indtil en gennemgribende renovering kan
  finde sted.
  Der søges midler via fonde til den endelige renovering.
  Arbejdet er af en sådan karakter; økonomisk og arbejds-
  mæssigt, at det ikke kan udføres på frivillig basis. Arne viser rundt i samlingen   Rundvisninger:
  Tilrettelæggelse og gennemførelse af såvel de faste
  rundvisninger på sæsonens åbningssøndage samt de
  individuelle rundvisninger, der aftales særskilt med
  interesserede grupper.
  Udarbejdelse af vagtplaner for sæsonen samt
  instruktion og uddannelse af nye omvisere.
  Hvis du kunne tænke dig at blive omviser, hører vi
  meget gerne fra dig.
   • Antal besøgende i Saltofte Larsen Samlingen
  Gæster i åbningstiden Rekvirerede omvisninger I alt
Besøgstal 2008  145  718  863
Besøgstal 2009  108  468  576
Besøgstal 2010  68  387  455
Besøgstal 2011  57  618  675
Besøgstal 2012  85  434  519  Kulturhuset - Udstillinger:
  Der planlægges udstillinger med skiftende kunstnere.
  Der er udarbejdet udkast til retningslinjer for udstillings-
  aktiviteterne.
  Der ajourføres løbende liste over potentielle udstillere.
  Der udarbejdes presse- og annoncemateriale mv.

  Kulturhuset - Kulturelle arrangementer:
  Planlægning af foredrag, koncerter og andre kulturelle
  arrangementer som vi finder velegnede til at finde sted
  i Kulturhuset.
  Der udarbejdes presse- og annoncemateriale mv.

   
  Kunsthåndværkerdag:
  Planlægning og gennemførelse af sæsonens
  kunsthåndværkerdag den første søndag i
  september.
  Der udsendes tilmelding og materiale til
  potentielle deltagere.
  De nødvendige myndighedstilladelser
  indhentes.
  Der udarbejdes presseartikler og annonce-
  materiale mv.

Skilte til kunsthåndværkerdagen
   • Antal besøgende på Kunsthåndværkerdagen
  Betalende gæster Kunstnere/kunsthåndværkere
Kunsthåndværkerdagen 2009 589 36
Kunsthåndværkerdagen 2010 821 40
Kunsthåndværkerdagen 2011 334 38
Kunsthåndværkerdagen 2012 385 29  Have og park:
  Tilrettelæggelse og gennemførelse
  af den løbende pasning, vedlige-
  holdelse og udvikling af haven og
  parkarealerne.

  Rune klipper hæk   Bjarne klipper græs


 Karsten redigerer hjemmesiden   Hjemmesiden:
  Hjemmesiden skal være levende og afspejle Kunstnergaarden
  som et aktivt og attraktivt kulturtilbud for alle interesserede.
  Hvis du har kommentarer eller rettelser og tilføjelser til
  hjemmesiden kan vi kontaktes på denne mail-link:
  Vedr. Kunstnergaardens hjemmeside