Kunstnergaarden


  Lars Saltofte Larsen testamenterede kort før sin død i 1999 sin samling til en fond, med det hovedformål at bevare
samlingen intakt og hvis det var muligt at udstille den på stedet for publikum.

Det lykkedes fonden, med fondsformand Rune Glyholt som primus motor, at overtage gården fra boet bl.a. ved frasalg
jordene omkring gården og velvillig sponsorstøtte fra lokale erhvervsdrivende og Dianalund Kommune.

Fonden havde med hjælp af en venneforening forskellige aktiviteter i løbet af de første 10 år, men først og fremmest
stod den for fremvisning af samlingen for interesserede. Med tiden opstod ønsket om at udvide aktiviteterne og i 2008
ophørte Venneforeningen. Den blev erstattet af en projektstyregruppe, som skulle varetage en renovering af stuehuset
og tilføre Kunstnergaarden et Kulturhus med henblik på disse nye aktiviteter. I 2012 kunne Kulturhuset slå dørene op
for både skiftende udstillinger og musikarrangementer

Interessegruppen af frivillige bag Kunstnergaarden har nu stiftet Foreningen Kunstnergaarden, som skal varetage drift,
vedligeholdelse og udvikling af Kunstnergaarden, så den bliver et aktivt og attraktivt samlingspunkt for mangeartede
kulturelle aktiviteter. Derudover er det foreningens mål at tilvejebringe økonomi til renovering af resten af gården, så
det også bliver muligt at bevare Saltofte Larsen Samlingen for eftertiden.


  På denne hjemmeside kan du læse om Kunstnergaarden
og de mange aktiviteter, som finder sted.
Se billeder fra Saltofte Larsen Samlingen samt fra andre
arrangementer og udstillinger.
Uden ildsjæle var Kunstnergaarden ikke blevet det den
er i dag.
Hør f.eks. Rune Glyholts introduktion til Kunstnergaarden
i YouTube-klippet her til højre.
Uden den uvurderlige hjælp og støtte fra alle de frivillige
samt støtte fra lokale sponsorer havde gården ikke kunnet
udvikle sig til det kulturelle samlingspunkt i Dianalund.
se et youtube klip med Rune Glyholt