Foreningen Kunstnergaarden


Foreningen Kunstnergaarden.

Interessegruppen bag Kunstnergaarden har, for at sikre Saltofte Larsen Samlingens bevarelse på Kunstnergaarden samt
sikre Kunstnergaardens videre udvikling, valgt at etablere en forening, som skal varetage fundraising, drift og vedlige-
holdelse af Kunstnergaarden.

Foreningens medlemsgrundlag er de, som aktivt deltager i Kunstnergaardens drift og arrangementsafvikling og som
arbejder for at gøre Kunstnergaarden til et aktivt og attraktivt kulturtilbud i Dianalund.

Foreningen refererer til og samarbejder med Saltofte Larsen Fonden, som ejer gården og Saltofte Larsen Samlingen.

Den stiftende generalforsamling fandt sted den 23. september 2015.
Se vedtægterne i pdf-formatSe referat fra stiftende generalforsamling i pdf-format

Foreningens bestyrelse konstituerede sig således efter den stiftende generalforsamling:

   Formand Karsten Wittchen
   Næstformand Claus Thygaard
   Kasserer Bent Lundberg
   Sekretær Søren Nielsen
   Menigt medlem Liva Nielsen

Til revisorer valgtes:

   Ole Høgh-Olsen
   Linda Wittchen

Kontakt til foreningen sker gennem Kunstnergaardens sekretariat