Foreningen KunstnergaardenForeningen Kunstnergaarden.

Interessegruppen bag Kunstnergaarden har, for at sikre Saltofte Larsen Samlingens bevarelse på Kunstnergaarden
samt sikre Kunstnergaardens videre udvikling, valgt at etablere en forening, som skal varetage drift og vedlige-
holdelse af Kunstnergaarden samt fundraising.

Som medlemmer af foreningen optages enhver, der er interesseret i at
bevare Kunstnergaarden og som enten aktivt eller passivt er interesseret
i at Foreningen Kunstnergaardens formålsparagraf opfyldes.

Foreningens formål opfyldes i henhold til brugeraftalen med Saltofte Larsen
Fonden, der ejer Kunstnergaarden og Saltofte Larsens kunstværker.

Den stiftende generalforsamling fandt sted den 23. september 2015.
Se referat fra stiftende generalforsamling i pdf-format
Se gældende vedtægter i pdf-format

Foreningens bestyrelse konstituerede sig således efter sidste generalforsamling:
      Formand: Søren Nielsen
      Næstformand: Bibs Ørvad
      Kasserer: Linda Wittchen
      Bestyrelsesmedlem: Poul Odgaard
      Bestyrelsesmedlem: Erik Holm
      1. suppleant: Torben Eriksen
      2. suppleant: Susanne Dalsgaard
Revisorer: Ole Høgh Olsen og Annette Van der Star

Læs mere om foreningsmedlemskab
Kontakt til foreningen sker gennem Kunstnergaardens sekretariat