Vision

Visionen er, at Kunstnergaarden skal blive det kulturelle omdrejningspunkt for Dianalund og omegn.
Formanden for Saltofte Larsen Fonden, Rune Glyholt, tog i 2008 initiativ til, at etablere en projektstyregruppe hvis
mål var, at renovere, drive og vedligeholde Kunstnergaarden, så den kunne blive et attraktivt samlingspunkt for
mangeartede kulturelle aktiviteter.

Projektstyregruppen har med held, flid og støtte fra lokale sponsorer renoveret stuehuset så det i dag står som
Kulturhuset med udstillinger med skiftende kunstnere, og andre kulturelle arrangementer f.eks. koncerter, foredrag.
Fremover er det også målet at Kunstnergaarden skal danne ramme om anden kunstnerisk aktivitet i form af kurser,
studiekredse og arbejdende værksteder, som f.eks stenhuggerværkstedet vi netop har indviet i september 2015.

Projektstyregruppen har arbejdet med de mange initiativer og projekter, der er beskrevet i projektkataloget her
på hjemmesiden. Projektstyregruppen er i efteråret 2015 blevet til Foreningen Kunstnergaarden.

Foreningens formål er bl.a. at sikre, at Saltofte Larsen Samlingen fortsat kan fremvises for interesserede.

Men også at opsøge potentielle sponsorer i lokalområdet, som vil støtte Kunstnergaardens fortsatte udvikling.
Derudover er Foreningen igang med at udarbejde prospekt og ansøgninger med henblik på at søge fonde til de mere
omfattende projekter f.eks. nyt tag på længerne, etablering af køkkenfaciliteter, indkøb af et klaver, AV-udstyr osv.

Sorø Kommune støtter årligt Saltofte Larsen Fonden og Kunstnergaarden med ca. 50.000 kr.
Sorø kommune vil fremover blive inddraget som en naturlig part i drøftelserne om Kunstnergaardens fremtid.