Kulturhuset

 Mogens Larsen:
  

 
 Mogens Larsen er født i 1921
 på Frederiksberg. Han er au-
 todidakt maler, keramiker og
 musiker.
 Oprindelig uddannet snedker.
 Han er gift med afspændings-
 pædagog Merethe Larsen og
 har fire børn.

 »Det giver mig en utrolig tilfredsstillelse at male.
 Jeg sætter tit noget moderne jazz på CD-spilleren,
 og så sidder jeg ved vinduet og kigger ud i haven.
 Pludselig får jeg så øje på en ny bevægelse, en ny
 farve, som jeg bare må forsøge at fange. Og så er
 der med ét begyndelsen til et nyt maleri på mit
 staffeli,« smiler han.

 
 »Jeg giver aldrig mine billeder navne og de forestil-
 ler ikke noget bestemt. Jeg sammenligner dem med
 musik eller bevægelser. De er et forsøg på at fast-
 holde noget, der er flygtigt og bevægeligt.«
 Mogens Larsen er ikke en mand, der gerne gør op-
 mærksom på sig selv. Eller sit talent. Ikke en eneste
 gang i de 90 år, han har levet, har han udstillet sine
 mange hundrede malerier.