Den politiske søjle mod vest i rummet, skildrer et
tidsforløb fra slutningen af 1960'erne.