Rum G er gårdens gamle hestestald.
De tre store mosaikrelieffer i rummet
er meget politisk orienterede.