28. november 2023      
  Foreningen har haft et usædvanligt travlt år med flere aktiviteter
  end tidligere. Kunstnergaarden kunne invitere til 3 gange jazz.
  Vinterjazz i februar med Kira Martini kvartet med Kira i den
  vokale forgrund og Marko Martinovic på klaver, Joel Illerhag på
  bas og Morten Ærø på trommer. Til dette arrangement havde
  vi lånt malerier af Ulla Dichmann.
  Sommerjazzen lagde ud med Kjeld Lauritsen trio. Jan Harbeck
  brillierede på tenorsax, eminent bakket op af Kjeld Lauritsen på
  hammondorgel og Anders Holm på trommer. Se video til højre.
  Fra Schweiz kom Gitte Deubelbeis med Jazzinteam, bestående
  af Tommy Inderbinen, tenorsax, Urs Luthard, klaver, Emanuel
  Schnyder, bas og Robert Weder, trommer.

  

    
  I april afviklede vi et Release-party
  for Thomas Negreins Fløjterock-plade,
  hvor også tv2 øst kom og lavede
  optagelse. Hvis du vil se og høre
  indslaget fra tv2 øst, har vi lagt et link
  på billedet til venstre (åbner i ny fane).
  Husk at aktivere lyden på højtaleren i
  nederste højre hjørne på indslaget.
  Til dagen havde vi indlånt udstillings-
  billeder udført af Torben Eriksen.
  2023 har budt på ikke færre end 5 sommerudstillinger, Kunst i pinsen og en Efterårsudstilling af Lokal Kunst fremstillet af
  Kunstnergaardens egen Stenhuggergruppe og Malergruppe. Alle arrangementer har været godt besøgt, hvilket har givet en
  god omsætning i Café Ellen. Cafeen må virkelig siges at være blevet en succes, ikke mindst takket være god ledelse og alle
  de dejligt dedikerede frivillige, som yder en fantastisk indsats.

  

  Holbergskolens kunstklasse afholdt i juni eksamen med udstilling
  på Kunstnergaarden, hvor forældre og presse var inviteret.
  Det gav god omtale og viser at Kunstnergaarden kan bruges til
  mange forskellige kunstneriske og kulturelle aktiviteter.
  Samarbejdet er fortsat og skolens nye kunstklasse har været
  på besøg i efteråret lige efter skoleårets start. Her talte læreren
  om at klassen evt. kunne komme på besøg igen hos Stenhug-
  gerne og prøve at lave en lille skulptur i gasbeton.
  Det er vi selvfølgelig med på, hvis det skulle blive aktuelt.
  Billedet til højre er fra opsætningen af eksamensudstillingen.
  Hvis du vil se flere billeder, så klik på billedet til højre.
  

  

  Sorø Kommune støttede et arrangement for 50 ældre borgere
  i Sorø Kommune, så de kunne blive transporteret i bus til Kunst-
  nergaaden, og få en omvisning i Saltofte Larsen Samlingen.
  De kom fra henholdsvis Kaarsbergcentret i Sorø og Degneparken
  i Dianalund. De to hold skiftedes til at få en omvisning og kaffe-
  /kagebord og underholdning ved Middelalderensemblet Viralei.

  
  Det årlige Kunsthåndværkermarked var godt besøgt og Foreningen Kunstnergaarden fik 54 nye medlemmer i den forbindelse,
  så Foreningen nu er oppe på 256 medlemmer. Vi har været begunstiget med økonomisk støtte fra hhv. Sorø Kommunes
  Eventpulje og Sorø Låne- og Sparekasses Fond til leje og opsætning af telte til de seneste 2 markeder. Det er en stor lettelse
  at vi ikke selv skal stå for det arbejde.
  
  Det årlige Dialogmøde med Kulturudvalget fra Sorø Kommune
  blev afholdt på Kunstnergaarden. Vi havde en god dialog med et
  interesseret udvalg og vi mærker, at der er opbakning til vores
  drift af Kunstnergaarden. Dialogmødet afholdes sammen med
  Tersløsegård og i år havde også Sorø Synger fået tildelt lidt tid.
  Sorø Synger blev så begejstrede for stedet, at de kom og
  afviklede en workshop for sanglærere fra kommunens skoler
  på gården i november.


    
  Foreningens bestyrelse har gennem en
  årrække talt om også at lave arrange-
  menter i vintersæsonen, men har først
  nu for alvor gjort noget ved det.
  Det blev så til en særdeles vellykket
  aften, hvor temaet var Grønland med
  foredrag om Sirius-patruljen med
  Jonathan Tetzlaff Ebbesen, som i
  øvrigt selv har boet i nabolaget på   Skelbæklund.
  Inger Lundbak udstillede nogle af sine
  private grønlandske genstande, bøger,
  billeder, sælskind og tupilakker. I pausen
  blev der budt på smagsprøver fra Grøn-
  land bl.a. røget hvalkød, røget rensdyr
  og røget moskuspølse.

  Renoveringsarbejdet er en endeløs opgave og i det forløbne år har arbejdsholdet løst mange forskellige opgaver.
  Det første man møder, når man besøger Kunstnergaarden er indgangsporten. Vi har nu frisket hele facaden op,
  så vores gæster får det bedt mulige førstehåndsindtryk af gården. Det er hensigten at alle længerne skal have den
  samme varme gule farve. Vi er da også begyndt i gården ved indgangen til caféen, som også har fået nyt skilt.
  Indgangspartiet til samlingen er blevet repareret med udskiftning af bundrammen, som var stærkt medtaget af
  råd, som følge af mange års manglende vedligehold. Den ene dør i indgangspartiet er blevet erstattet med et fast vindue, så-
  ledes at dele fra døren kunne genanvendes til reparation af den anden dør. Der er foretage forbedring af konstruktionen af
  bundrammen, som nu har fået en inddækning af zink, som gør den mere langtidsholdbar.
  I indgangspartiet er den gamle port fra bagsiden af gården blevet erstattet med et stort smedejernsvindue, hvilket er en helt
  klart æstetisk forbedring af indgangsrummet. Tilbage i indgangspartiet udestår nu ’kun’ at få skiftet trapez tagpladerne, som
  er lidt udslidte og utætte samt at få malet træværket i loftet hvidt.
  Døren ind til det gamle billetkontor var ligeledes hærget af vejr og vand og er blevet repareret og der er lagt en ny stålskinne i
  bunden, så der ikke længere trænger vand ind. Det gamle vindue ind til kontoret er erstattet med et rundt vindue, så det passer
  til det, der allerede var på den side af muren ind til samlingen. Det har gjort Samlingens indgangsområde mere harmonisk og
  giver et flottere og mere imødekommende helhedsindtryk end tidligere. Planen er, at kontoret senere skal indrettes til mini-bio,
  hvor der kan vises kortfilm om Saltofte Larsen og Kunstnergaarden.
  ’Den Røde Baron’ har fået en kraftig og meget tiltrængt overhaling. Pudset på alle vægge er banket ned og pudset op på ny.
  Der er lagt en ny bærende bjælke op, så vi er sikre på at loftet kan bære og den gamle trappe fra Saltoftes ’Bondestuekøkken’
  er blevet sat op. Der er etableret en væg, som adskiller depot og udgangsrummet fra Samlingen. I udgangsrummet er det
  planen at fortælle kort om gårdens historie i billeder og tekst
  Loftet over hestestalden er endelig blevet tømt for halm. En opgave, som vi har talt om i mange år, men hele tiden har udskudt.
  Haveholdet gør et stort arbejde med at forbedre havens udseende og få flere planter, blomster og farver. Havens træer er blevet
  trimmet og enkelte er faldet for motorsaven, hvilket har efterladt nogle stubbe som skal fjernes til foråret. Der er blevet doneret
  nye havemøbler, så de gamle hvide er blevet smidt ud (de var heller ikke til at få rene mere).
  Arbejdsholdet mødes mandag og onsdag hver uge, ikke alle mand hver gang, men næsten, hvilket bevirker, at det virkelig kan
  ses, at der rykkes på projekterne. Det er en fornøjelse.

  

  Kunstnergaarden har af Lene Victorre Skalleberg modtaget en
  donation fra boet efter Else Victorre, enke efter Max Victor
  (Saltofte Larsens bror). Donationen består af et skrivebord, et
  stort skab, en lav skænk samt en del billeder, grafik og postkort.
  Der er indgået en aftale med Lene Skalleberg om effekterne. Vi
  er glade for donationen, da den nu indgår som en del af fortæl-
  lingen om Saltofte Larsen og hans familie.
  Vi har allerede haft fornøjelsen af at udstille nogle af Max Victors
  værker i en mini pop-up udstilling i forbindelse med årets kunst-
  håndværkermarked. Vi håber på sigt at kunne etablere en mere
  permanent udstilling på første salen over stuehuset, men det
  kræver, at loftet bliver gjort brugbart. Det betyder nyt gulv, iso-
  lering og opsætning af vægge og nye vinduer. Alt sammen ret
  bekosteligt, såvel i materialeudgifter som arbejdstid.  Foreningen har haft flere fondsansøgninger ude. En del har vi fået afslag fra (hovedsageligt dem, der vedrører penge til
  bygningsvedligehold og forbedringer) og nogle har vi fået positive tilsagn fra (især dem, som vedrører støtte til arrange-
  menter), hvilket klart viser, hvor fremtidens ansøgninger bør vægtes.
  Alt i alt var 2023 et godt år for Foreningen. Vi har en god velfungerende bestyrelse og et godt samarbejde med Fonden.

        Vi glæder os til at se jer i 2024.