21. marts 2019      

  Dette nyhedsbrev er fra formandens beretning ved Foreningens Ordinære Generalforsamling,
  som blev afholdt den 20. marts 2019.


  I 2018 afholdt vi nytårskur med en ’Frivilligaften’ for dem,
  der havde gjort en ekstraordinær indsats dels i forbindelse
  med afviklingen af vores arrangementer i 2017 og dels ved
  at være iværksættere på nye initiativer. Det blev en rigtig
  hyggelig aften med lidt at spise og drikke samt musik og
  snak. Det er god måde og et godt tidspunkt af året og sige
  tak for indsatsen og kunne blive en god tradition, både for
  at fastholde de aktive men også for måske animere nye fra
  foreningen til at blive mere aktive. Kunstnergaarden kan
  godt bruge flere, der tager aktivt del i arbejdet.
 
  2018 blev endnu et godt år for Kunstnergaarden. Aktivitetsniveauet har været støt stigende. ’Malergruppen’, er godt i
  gang. De fik besøg af pressen og blev eksponeret flot, hvilket også resulterede i at der kom et par nye interesserede til.
  Stenhuggerne har været meget aktive og har i løbet af efteråret haft travlt med at udvide og forbedre deres arbejdsplads.
  Så disse hamrende seje folk har fået endnu mere overdækket plads at boltre sig på.
  
   
  Vi har meldt os ind i Visit Vestsjælland som netværks-
  partner og håber at det kan afstedkomme en bredere
  markedsføring via deres platforme. Bl.a. har de en on-
  line Aktivitetskalender, hvor vi via ’Kultunaut’ kan up-
  loade vores arrangementer, så de når ud til et bredere
  publikum.
  Kunstnergaarden er præsenteret på deres hjemmeside, i godt selskab med Sorø Museum og Sorø Kunstmuseum. Vi har
  vores egen side på portalen og der er link til vores egen hjemmeside. Visit Vestsjælland inspirerer til at samarbejde med
  andre netværkspartnere om eventuelle fælles arrangementer på Workshops og møder. Et større engagement her, vil nok
  kræve, at vi bliver flere aktive omvisere og eventuelt kan udvide Kunstnergaardens åbningstid. Lige p.t. er det ikke aktuelt,
  men hvem ved, måske kan det lade sig gøre på sigt.  Fondsansøgningen til LAG resulterede i et, skal vi kalde det, betinget afslag. De vil gerne støtte os, men vi skal indhente
  andre fondsmidler, før de kan indgå i et samarbejde og det skyldes de kortfristede betingelser, som er knyttet op på LAGs
  EU-støttemidler og de mente, at såfremt vi ikke havde den øvrige medfinansiering på plads, kunne vi risikere at komme i
  tidsnød i forhold til færdiggørelsen af Café-projektet. Vi har søgt Realdanias pulje ’Underværker’ igen og den ansøgning er
  behandlet og resulterede desværre i endnu et afslag. Det var tredje gang vi søgte, men der gives ikke begrundelser i deres
  afslag, så vi kan kun gisne om, hvorfor vi ikke kommer i betragtning. Jeg gætter på, at Kunstnergaarden, ikke har bred nok
  folkelig appeal og ikke kan dokumentere tilstrækkelig højt folkeligt engagement og aktivitetsniveau. Men det er kun mit
  personlige gæt. Vores Caféprojekt er af lokale entreprenører anslået til at ville koste ca. 2,2 mio. kr., så der skal rejses
  mange fondsmidler, før det bliver en realitet. Og fundraising er et stort tidskrævende arbejde og er ikke blevet lettere i og
  med der er mange om buddet og de store fonde er blevet mere strikse med krav, oplysninger og dokumentation i fondsan-
  søgningerne.

  De små lokale fonde har vist sig mere tilgængelige og positive.
  Sorø Spare- og Laanekasses Fond blev søgt om midler til forbed-
  ring af Stenhuggernes arbejdsplads. Det kastede 20.000 kr. af sig
  til projektet. Det betyder, at der er lagt ny belægning og der er
  kommet et nyt og større halvtag, så de kan arbejde i al
  slags vejr.

  Vi har også søgt Sorø Kommune om midler fra Kulturpuljen til
  markedsføring samt til nye vejskilte, så Kunstnergaardens
  placering bliver mere synlig fra landevejen. Skiltene kom op lige
  før jul og vi arbejder videre med markedsføringsplanerne her i
  foråret. Bl.a. nye plakater og postkort til promovering af Saltofte
  Larsen Samlingen, som Mette Glyholt har designet.

  Vores første officielle arrangement i 2018 blev Vinter-
  jazz i februar og der var som sædvanligt fyldt op til
  sidste plads. Det var med stor fornøjelse vi sammen
  med Allan Aistrup og Sorø Jazz kunne præsentere jazz-
  sangerinden Sascha Masakowsky sammen med
  guitaristen Per Møllehøj og bassisten Ricard Anders-
  son. De leverede et førsteklasses show til begejstring
  for de fremmødte.

  Sommerjazz blev ligeledes en kæmpe succes, hvor
  publikum bankede taktfast med fødderne til den
  fantastiske trommeslager Peter Leth’s jungle jazz
  -rytmer sammen med Jan Harbeck på saxofon Thor
  Madsen på guitar og Jeppe Skovbakke på bas.

    Programmet for udstillingerne blev præsenteret i april og
    indledtes med ’Kunst i Pinsen’ i samarbejde med Sorø
    Kommune. Vi præsenterede Roskildegruppen ’Solsikken’
    og havde ca. 185 besøgende på de tre dage.
    Sommerudstillingerne bød på seværdig kunst i mange
    afskygninger og høj kvalitet. Vi afholdt fernisering ved
    åbningen af hver ny udstilling.
  Kunsthåndværkerdagen lignede næsten sig selv på en prik og mange af de trofaste kunsthåndværkere stillede igen op
  og der er kommet nye til. Vi havde et tilfredsstillende antal gæster, men det afholder os ikke fra at ønske at der kom
  flere. Faktum er bare, at vi er udfordret af, at der er kommet flere lignende markeder til de seneste år og udbudet af
  allehånde aktiviteter i september måned er eksploderet.  ’Historiske dage’, hvor Holbergskolen kom på besøg
  og fik omvisninger i samlingen blev en stor succes
  og fik megen ros fra alle sider takket være Søren
  og Rune, som engagerede kastede sig over opgaven.
  De var så optaget af omvisningerne, at de glemte at
  tage billeder af børnene i samlingen, så her er et
  billede fra spisefrikvarteret.  Foreningen Kunstnergaarden blev ved en ekstraordinær
  generalforsamling i september 2018 åbnet for et mere
  formaliseret medlemskab og fik på kort tid 120 medlemmer,
  hvoraf mange meldte sig ind på Kunsthåndværkermarkedet
  og i perioden lige efter.

  I november afholdt vi det første medlemsmøde og på det,
  blev det foreslået, at vi i december skulle forsøge at sælge
  medlemskaber og få ’likes’ på Realdainas Underværker fra
  en af boderne på Torvet.

  Billedet nederst til venstre er fra et bestyrelsesmøde i oktober.
  Formanden for Foreningen er ikke selv med på billedet. Han
  står bag kameraet.
  På det møde, hvor vi fik fastlagt retningslinjer for brugen af
  Kunstnergarden og drøftede den Brugsretsaftale, som nu er
  indgået mellem Saltofte Larsen Fonden og Foreningen
  Kunstnergaarden. Den har nærmest været et krav fra
  fondene i forbindelse med fondsansøgningerne.
  Rune Glyholt har deltaget i bestyrelsesmøderne, fordi
  det har været praktisk at have formanden for Saltofte
  Larsen Fonden til stede, når der skulle træffes beslutninger
  om Kunstnergaarden.
  Det er også på det møde vi besluttede, at gå i gang med
  en plan B for renoveringen af køkkenfaciliteterne. Den
  er så endnu ikke iværksat, da de få aktive håndværkere,
  der er til rådighed, var aktiveret med Stenhuggerpladsen.
  Så køkkenrenoveringen er stadig på ’to-do-listen’. Det
  viser bare, som tidligere nævnt, at vi har brug for mange
  flere aktive frivillige.
  A propos frivilligt arbejde: Så er det min helt personlige opfattelse, at frivilligt arbejde, det er noget man gør, fordi man
  er interesseret og har lyst. Man skal kunne glæde sig over det man udfører. Og det skal helst rumme nogle aspekter af rart
  socialt samvær og samarbejde. Jeg må tilstå, at jeg det seneste halve års tid har haft tiltagende sværere ved at finde glæden
  ved bestyrelsesarbejdet. Og da nytåret altid har været det tidspunkt på året, hvor jeg har gjort status, var det naturligt for
  mig at træffe beslutningen om at træde ud af bestyrelsen ved den kommende ordinære generalforsamling, selv om det
  beklageligvis er midt i min valgperiode. Jeg vil fremover hellere investere min tid på mere kreative opgaver. Dels min egen
  kunst, men også gerne kreative opgaver for og på Kunstnergaarden. Måske f.eks. et 'facelift' af hjemmesiden. Derudover
  ønsker jeg at deltage i de håndværksmæssige opgaver, når der er behov for det.

  I år er det 20 år siden Saltofte Larsen døde. Der er sket
  meget på de 20 år. Jeg ved ikke hvor meget I besøger
  hjemmesiden, men den er bl.a. en fin dokumentation af
  vores aktiviteter i de seneste 10 år. Denne gennemgang/
  oversigt over året der gik vil blive lagt op under fanen
  ’Sidste Nyt’. Måske lidt misvisende, da der kan gå lidt lang
  tid mellem indlæggene. Men ting tager tid.

  Med disse ord vil jeg gerne sige tak for jeres tid og tak
  for indsatsen sidste år. Og tak for denne gang.

          Karsten Wittchen
          Formand for Foreningen Kunstnergaarden
          til og med den 20. marts 2019