17. december 2022      
  Når året går på hæld, er det et godt tidspunkt at se tilbage på det forløbne år og lægge planer for det kommende år.
  På Kunstnergaarden har det været et fantastisk godt år. Masser af aktivitet og en sund økonomi takket være vores trofaste
  sponsorer og Foreningens støt stigende medlemsskare, fondstilskud samt øget tilslutning til vores arrangementer.

  
  Årets glædeligste begivenhed var selvfølgelig indvielsen af Café Ellen. Ønsket om at etablere en café har rumlet i henved 10
  år før det endelig lykkedes at få skaffet den nødvendige økonomi og arbejdsressource til at realisere projektet. Den officielle
  indvielse fandt sted den 17. juni 2022 med deltagelse af mange glade gæster, borgmester og kulturudvalgsmedlemmer.
  Musikalsk underholdning ved Køie og Lindegaard. Masser af kager og kaffe ad libitum. Jo, Café Ellen blev indviet med stil.
  Café Ellen havde været virksom lige fra sæsonens åbning fra den første Sommerudstilling i maj, så Kunstnergaardens
  nye stab af frivilligt café-personale kunne prøve kræfter med cafédrift og de løfter opgaven til gæsternes store tilfredshed.

  Året begyndte med Vinterjazz i samarbejde med Sorø Jazz,
  hvor vi i marts havde den store fornøjelse at præsentere
  Jesper Thilo (tenorsax), Jacob Fischer (guitar), Jens Schou
  Olsen (bas) og Anders Provis (trommer). Det blev en formidabel
  eftermiddag, hvor gæsterne i tilgift kunne nyde Susanne Hald
  Thorups billeder. De gode takter fortsatte også til årets Sommer-
  jazz i juli, hvor vi kunne byde velkommen til Skriver-kvintetten,
  med så prominente navne som Jens Søndergaard (altsax), Niels
  Oldin (tenor- og barytonsax), Ole Matthiessen (klaver), Niels W.
  Knudsen (bas) og Knud Skriver (trommer).

  


Se billeder fra årets udstillinger og arrangementer ved at klikke på billedet herover.

Sommerudstillingerne, afbrudt af Kunst i Pinsen, har præsenteret en bred pallette af kunst og med god tilslutning til de annoncerede ferniseringer. Det er en stor fornøjelse for os at kunne sammensætte og præsentere disse sommerudstillinger. Det er derfor ekstra glædeligt, at der efter mange år nu også er en øget interesse blandt publikum og besøgstallet er støt stigende.
  

  
  I år var vi så heldige at få et tilskud fra Sorø Kommunes Eventpulje, så vi kunne leje telte til det årlige Kunsthåndværker-
  marked. Det var en stor tidskrævende arbejdsbyrde, som blev løftet af vores skuldre. Så kunne vi bruge kræfterne på noget
  andet. Vi blev begunstiget med penge fra Egholtfondet til den musikalske underholdning og til annoncering af markedet.
  Kunstnergaarden har i mange år haft den store glæde at have Ledvogterne som fast underholdning på markedet. De har
  nærmest fungeret som Kunstnergaardens husorkester. Men svigtende helbred og deltagelse, har desværre betydet, at vi
  har måttet finde et alternativ. Underholdningen blev derfor ligesom tidligere år leveret af Benny Søby om formiddagen og da
  vi var blevet begejstrede for Køie og Lindegaard ved indvielsen af Café Ellen, valgte vi, at de skulle spille om eftermiddagen.


  Arbejdsholdet har fortsat den ihærdige indsats med at renovere og forbedre gården. Der er lagt brosten foran indgangen til
  caféen. Der er etableret en ny spiseplads med bord-bænkesæt foan pejsegården. Fugerne i den indre gård er blevet fræset
  ud og muret op. Loftsrummet over caféen er blevet isoleret og beklædt med gips. Der er blevet anlagt en bro over vandløbet
  bag søen, så det nu er muligt at gå rundt om søen. En gammel idé, som nu endelig er realiseret. Der lå en dobbeltdør på
  loftet, som viste sig at passe dér, hvor den gamle meget ringe dobbeltdør til Samlingen sad, så den er nu blevet skiftet. Da
  det ikke lykkedes at skaffe alle midler til den planlagte tilbygning, som skulle rumme foyer, garderobe og depotrum, har vi
  besluttet at renovere ”Den røde Baron” (garagen, som ligger i vest længens nordlige ende) og bruge den som lagerrum og
  depot. Et arbejde vi forventer færdigt inden sæsonåbningen til maj.

  Vi sluttede året af med en aften for og med de
  frivillige, som har ydet en stor indsats for at få
  Kunstnergaarden til at fungere.

  Der arbejdes på udstillingsprogrammet til 2023,
  som vil blive præsenteret på hjemmesiden
  snarest.
  Vinterjazz den 11. februar med Kira Martini er
  på plads. Der kan reserveres plads allerede nu.        Vi glæder os til at se jer i 2023.