1. december 2020      

  Kunstnergaarden har som alle andre været præget af den
  verdensomspændende Covid-19 pandemi i 2020.
  Programmet lå klart og vi var på vej til at rulle det ud, da
  nedlukningen ramte Danmark. Vi valgte ret hurtigt at aflyse
  alle planlagte arrangementer, fordi vi fandt det vanskeligt
  at kunne overholde myndighedernes krav om afstand og
  øvrige retningslinjer.


  Årets eneste arrangement blev derfor afholdt i februar,
  hvor Kunstnergaarden i samarbejde med Sorø Jazz afviklede
  vinterjazz med Caroline Bugala på violin akkompagneret af
  Kjeld Lauritsen på hammondorgel og Esben Laub von
  Lillienskjold på trommer. Herudover var Alice Carreri stødt til
  gruppen med en veloplagt vokal. De fremmødte fik en herlig
  oplevelse samt en indføring i hammondorglets vej til jazzen.
  I tilgift til den fantastiske musik kunne man nyde en samling
  fotos af mange af jazzens store koryfæer, idet Kunstnergaar-
  den havde fået en aftale i stand med den prisbelønnede foto-
  graf Gorm Valentin om udstilling og foredrag om hans liv som
  freelance fotograf i bl.a. Jazzhus Montmartre.
  Foredraget blev desværre aflyst pga. sygdom, men vi fik
  heldigvis fornøjelsen af alle Gorm Valentins ikoniske billeder.
  Det var gud ske lov ikke covid-19, der havde ramt Gorm
  Valentin,men ’kun’ en almindelig influenza.

  

  Heller ikke andre af Kunstnergaardens frivillige aktive har været ramt af covid-19, men en lille gruppe har nærmest isoleret
  sig på Kunstnergaarden i arbejdsmæssig henseende, idet vi besluttede at benytte nedlukningen til at færdiggøre projektet
  med nyt køkken og café i portbygningen.
  Arbejdet var allerede påbegyndt i november 2019 med nedrivning af skorstenen til det gamle oliefyr. I januar tog det mere
  fart, da væggene blev væltet og der herefter stod et stort rum tilbage. For at loftbjælkerne ikke skulle sætte sig med tiden,
  blev de forstærket med en bærende jernkonstruktion. Stuehuset og portlængen skulle nu forenes på en mere hensigtsmæs-
  sig måde end de hidtil havde været, men det var ikke så ligetil, dels fordi bygningerne har lidt niveauforskel og dels fordi
  portbygningens gavl skulle bevares. Dette blev løst med en støbt betonoverlægger, som skulle bære gavlen og muliggøre
  en større åbning mellem Kulturhuset og Caféen.Der er muret buer mellem de to bygninger, så de nu er sammenføjet og
  der er isat enrenoveret gammel dør som indgang til caféen.
  Gulvet i portbygningen er gravet ud og klar til isolering og støbning af gulv, men her løb vi tør for penge og overvejede,
  hvorvidt vi skulle trække på kassekreditten med dyre renter, eller vente til vi fik flere penge fra nogle af de fonde, vi har
  søgt om støtte til projektet. Da det selvsagt er lidt usikkert i forhold til fondsmidler, så var svaret næsten givet på forhånd.
  Men netop, som vi overvejede økonomien, kom Sorø Kommune os til undsætning, idet de havde betænkt os med 78.000 kr.
  på 2021 budgettet til det videre arbejde med køkken og café. Det fik vi at vide dagen før, vi skulle have det årlige dialogmøde
  med Kultur- og fritidsudvalget. Et tilfældigt sammentræf, men unægtelig befordrende for den altid gode og positive stemning,
  som vi plejer at have på disse dialogmøder.
  Se flere billeder ved at trykke på pilen i højre side af billedet herunder.  Haven har fået en ordentlig overhaling i løbet af året.
  Vi har haft nogle frivillige på havearbejde og de har
  uført et kæmpe arbejde med at beskære, klippe ned
  og køre haveaffald væk, så vi glæder os til at se resul-
  tatet til foråret, når det hele igen begynder at grønnes.
  Beplantningen på gårdspladsen er også beskåret og
  det ene hjørne har vi nu gjort klar til udendørs café-
  område. På et gammelt fotografi fra Lars Saltoftes tid
  kunne vi se, at der havde være et springvand midt på
  gårdspladsen. Det viste sig, da vi fik kigget nærmere
  efter, at det stadig var der, men det var groet helt til.
  Vi har nu planer om at reetablere fontainen, så vores
  gæster kan få lidt ekstra at se på, når de sidder på café-
  pladsen og nyder deres kaffe og kage.


  

  Til vores store glæde konstaterede vi, at vi fik besøg af et svanepar med unger, men de havde ikke meget vand at boltre sig
  i, så vi besluttede at gøre mere plads til dem. Da vandstanden var lav, gik vi på vandet og fjernede så meget som muligt.
  Halvdelen af søen er nu blevet renset for krebsekløer, som ellers tenderer til at overtage det hele. Nu håber vi bare, at
  svanerne vender tilbage til næste år.

  

  Lofterne over længerne er blevet ryddet og tømt. Vi havde
  håbet at kunne finde noget, som eventuelt kunne sælges på
  en loppestand på vores kunsthåndværkermarked. Efterhånden
  som vi fik gravet os gennem dyngerne, viste det sig, at meste
  var skidt og skrald. Det, som kunne have været interessant,
  havde lidt så meget overlast af at ligge på loftet, at det ikke var
  værd at komme efter, så stort set alt blev smidt i containerne
  på genbrugspladsen.
  Det sidste, der udestår, er at få tømt høloftet, men det er en
  større opgave, som må vente til senere.

  I juli måned fik den triste meddelelse, at advokat Klaus Sell var afgået ved døden. Klaus sad i Saltofte Larsen Fondens
  bestyrelse helt fra starten og ydede juridisk bistand i forbindelse med oprettelsen af fonden og efterfølgende har han bistået
  Kunstnergaarden, når der har været behov for det. Æret være hans minde.
  Foreningen Kunstnergaarden skulle have afholdt ordinær generalforsamling i marts, men den blev udskudt pga. covid-19.
  Det lykkedes først at afvikle den i oktober. Vi må jo tilstå, at medlemmerne ikke har fået meget valuta for deres medlemskab
  i 2020, i og med vi har aflyst alle aktiviteter, men vi håber at kunne råde bod på det i det kommende år.
  Heldigvis har de fleste af de kunstnere, vi havde aftaler med i 2020, indvilliget i at stille op til udstillinger i 2021, hvis omstæn-
  dighederne tillader det. Programmet ligger næsten klart og vil blive præsenteret på hjemmesiden snarest.
  Vinterjazz i februar er også på plads og bliver afviklet med de Corona-bestemmelser, som råder til den tid.
  Vi bliver måske ikke helt færdige med caféen til åbningen i maj, men håber i det mindste at kunne bruge rummet uden den
  endelige indretning.
  Vi glæder os til at se jer i 2021.