Saltofte Larsen Fonden:
  Saltofte Larsen Fondens formue består alene i ejendommen.
  Der er ingen gæld i ejendommen, da de tilstødende jorde blev
  solgt fra til udstykning, for at indfri gælden i gården.

  Økonomien hviler på en kassekredit på 300.000 kr. som dækker
  den almindelige drift og investeringer i de mest presserende
  renoveringsopgaver. Den er konstant på kanten af overtræk.

  Sorø Kommune støtter Kunstnergaarden med ca. 59.000 kr. årligt.
  Kunstnergaardens indtægter kommer fra betaling for omvisninger,
  entréindtægt om søndagen i åbningssæsonen, sponsorbidrag fra
  lokale forretninger og erhvervsdrivende samt nogle få støtter.
  Derudover er der et mindre overskud på den årlige Kunsthånd-
  værkerdag.

 
    Fundraising:
  Projektstyregruppen arbejder ihærdigt med at ansøge fonde
  til de mere omfattende planer, som f.eks. nyt tag på de tre længer
  hvor den permanente udstilling befinder sig og til mindre del-
  projekter, f.eks møblering, AV-udstyr og etablering af et møde-
  lokale på 1. sal i Kulturhuset osv.

  Desværre har svaret fra de ansøgte fonde ofte været, at de ikke støtter
  andre fonde, hvilket har fået os til at overveje, om vi skulle ændre
  organisation til en stiftelse, men vi ved for lidt om de fordele/ulemper
  der kunne være forbundet hermed, så vi afventer, ser tiden lidt an og
  håber, at det lykkes på et tidspunkt at blive tilsmilet af fr. "Fortuna".