Stiftelse af en Kulturforening:
  Vi barsler med planer om at stifte Kunstnergaardens Kulturforening,
  som supplement til eller erstatning for den nuværende kreds af støtter,
  som i sit koncept har vist sig for ustruktureret og perifert.
  Med en Kunstforening bliver medlemmerne knyttet tættere til
  Kunstnergaarden og vi får mulighed for at købe værker af de
  udstillende kunstnere og bortlodde dem til medlemmerne.
  Der er udarbejdet et forløbigt udkast til foreningsvedtægter, men
  endnu ikke fastlagt en dato for stiftende generalforsamling.


Søen, hvorom en eventuel Skulpturpark kunne placeres
  Etablering af en Skulpturpark:
  På længere sigt kunne vi forestille os, at der blev etableret
  en Skulpturpark omkring søen.
  I øjeblikket er grunden omkring søen dog for blød og sumpet
  til at det kan lade sig gøre.
  I efteråret 2012 blev søen renset op og trimmet.
  Vi kunne tænke os, at der blev opstillet store skulpturer i
  kommission for kunstnerne, medens mindre skulpturer, måske
  kunne opstilles i haven eller i en af gårdene.