Foreningen Kunstnergaarden • medlemskab.

Som medlem får du bl.a.:
    • Mulighed for indflydelse på Kunstnergaarden udvikling
    • Tilsendt nyhedsbreve på mail
    • Gratis entré på det årlige Kunsthåndværkermarked den første søndag i september
    • Gratis entré til Saltofte Larsen Samlingen
    • Mulighed for at deltage aktivt i opfyldelse af Foreningens formålsparagraf
    • Mulighed for at etablere eller deltage i en interessegruppe med kulturelt indhold
    • Chancen for at møde nye mennesker i spændende omgivelser

Medlemstyper:
    Enkelt: Medlemskabet er knyttet til en enkelt person med sit eget medlemskort.
                Rabatter og fordele gælder kun medlemmet selv. Pris kr. 100,-
    Par:     Begge medlemmer har hver deres medlemskort og kan udnytte fordele og rabatter.
                både sammen og hver for sig. Parret skal dele adresse. Pris kr. 150,-
    Sponsor/Virksomhed:
                I sponsoratet er inkluderet et medlemskab for en enkelt person.

Medlemskab af en af de etablerede interessegrupper på Kunstnergaarden fritager ikke for medlemskab af
Foreningen Kunstnergaarden.

Medlemskort:
    Dit medlemskort er personligt og skal forevises for at opnå medlemsfordele.
    På medlemskortet står medlemstypen og udløbsdatoen.
    Medlemskabet løber for 12 måneder.
    Der vil automatisk blive tilsendt opkrævning, når udløbsdatoen nærmer sig.
    Ved fornyelse for endnu et år, sendes et nyt medlemskort.

I henhold til EU’s persondataforordning, skal det understreges, at de personoplysninger (f.eks. navn, adresse, e-mail adresse og evt. telefonnummer), som
Foreningen Kunstnergaarden er givet i forbindelse med medlemskabet, bliver opbevaret og forvaltet sikkert og kun anvendes til det formål de er givet.
Medlemskabet kan til enhver tid ophæves dog uden refundering af indbetalt kontingent. Ønsker du ikke længere, at Foreningen har dine data, kan du kontakte
den dataansvarlige via Kunstnergaardens Hjemmeside www.kunstnergaarden.dk og blive slettet fra listen.